Uutiset‎ > ‎

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี

lähettänyt Keski-Suomen ThaiSeura 14.3.2012 klo 11.55

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี

เพื่อรวบรวมทุนทรัพย์เปลี่ยนหลังคาวัดใหม่

ทอดถวายวัดพุทธธรรมฟินแลนด์

ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน  2555

                      เนื่องด้วยวัดพุทธธรรมฟินแลนด์ เป็นวัดตั้งใหม่ ตั้งอยู่ที่ Vanhanunnantie 436, 20660 Littoinen-Kaarina อาคารที่ตั้งวัดมีอายุร่วม 50 กว่าปี มีสภาพทรุดโทรม หลังคารั่ว  คณะศรัทธาญาติโยมชาวไทย-ฟินแลนด์โดยสมาคมวัดพุทธธรรม ได้มีมติเปลี่ยนหลังคาวัดใหม่ กำลังรวบรวมทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าปฏิสังขรณ์ ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น ส่วนที่เหลือเก็บไว้เป็นกองทุนใช้จ่ายในวัดในโอกาสต่อไป

ในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ดั้งเดิมของชาวไทย จึงขอโอกาสเรียนเชิญท่านผู้ใจบุญทั้งหลายพี่ๆ น้องๆ ญาติสนิทมิตรสหาย  ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี  เพื่อทอดถวายวัดพุทธธรรมฟินแลนด์   ร่วมกันทำบุญใส่บาตร มาติกาบังสุกุลทำบุญอัฐิบรรพบุรุษ ถวายสังฆทาน สรงน้ำพระรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

กำหนดการ

วันเสาร์ที่  21  เมษายน  2555  ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำเ ดือน  6

เวลา  09.00 น.                   เจ้าภาพและคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านพร้อมกันที่ รุสโกตาโล่

                                            Ruskotalo, Talkootie 3,  21290  RUSKO

         10.00 น.                    ร่วมกันสวดมนต์         อาราธนาศีล  - พระสงฆ์ให้ศีล

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

         10.30 น.                    ร่วมกันใส่บาตรพระสงฆ์

         11.00 น.                    ถวายภัตตาหารเพล

         12.00 น.                    มาติกาบังสุกุลอัฐิบรรพบุรุษ       ถวายผ้าป่าสามัคคี     ถวายสังฆทาน

พระสงฆ์ให้พร ประพรมน้ำมนต์

สรงน้ำพระรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่

เสร็จพิธี

 

Comments