Uutiset‎ > ‎

Seuran vuosikokous

lähettänyt Åke Borgström 26.2.2013 klo 5.35

Pidetään Puistokoululla 16.3.2013 klo 13:00 alkaen, tervetuloa kaikki jäsenet.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.     Kokouksen avaus

2.     Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.     Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.     Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto

6.     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.     Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo – ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8.     Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9.     Valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varatilintarkastajat/toiminnantarkastajat 

10.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Comments